Tudásbázis - Forgalmazók az Egészségért Szövetség

62/1997. NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésénekszabályairól
 
1977. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről

1997. évi XLVII törvényaz egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 38. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Az adatkezelési rendszer meghatározása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatóknál az Eüak. 4. §-a szerinti valamely célból, meghatározott feladattal az egyes adatkezelők által - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatokkal - végzett adatkezelések önálló adatkezelési rendszereket alkotnak.

1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt elvekből kiindulva, az esélyegyenlőség érdekében az állampolgárok számára az egészségük megőrzéséhez, helyreállításához és egészségi állapotuk javításához szükséges egészségügyi ellátásra, továbbá a foglalkoztatottak betegsége miatt kieső jövedelmük részleges pótlására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, valamint azok igénybevételének szabályairól a következő törvényt alkotja: 

 
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Copyright © 2016 - Minden jog fenntartva!