Forgalmazók az Egészségért Szövetség
Kedves FESZ Tagvállalatok, GYSE gyártó, forgalmazó Kollégák!
Segédeszköz gyártó és forgalmazó tagvállalataink ké résére, a Forgalmazók az Egészségért Szövetségnek s ikerült elérnie, hogy a Semmelweis Egyetem idén megszervezz e Budapesten, a vállalkozások ANTSZ mőködési engedélyeihez elengedhetetlenül szükséges szakmákra a kötelezı továbbképzéseket.
A 63/20113es NEFMI rendelet (az egészségügyi szakdo lgozók továbbképzésének szabályairól) rendelkezései alapján a 20143évtıl lejáró (esetleg már lejárt) Mő ködési Nyilvántartási kártyákat csak a mellékelt, Kötelezı Szakmacsoportos Továbbképzés ek elvégzésének igazolása alapján lehet meghosszabbítani. Tekintettel arra, hogy a munkálta tói jelentések nyilvántartása 2014 január 13el átke rült az ANTSZ3hez, az ellenırzı hatóságnak naprakész nyilvá ntartása lesz a vállalkozások mőködéséhez szükséges személyi minimumfeltételek teljesülésérıl. A Kötelezı továbbképzésen való részvétel egy továbbképzési ci klusban egyszeri alkalommal ingyenes. FIGYELEM! Hallókészülék forgalmazó terület szakdolg ozóinál gyakori, hogy mindkét szakmacsoportra 3 gys e3 forgalmazó ÉS audiológiai asszisztens, klinikai el ektrofiziológiai asszisztens, hallásakusztikus rend elkeznek mőködési nyilvántartási kártyával. Az ı esetükben m indkét szakmacsoport kötelezı továbbképzésein ingyenes a részvétel! A kötelezı képzések 3 egyáltalán nem bıkező állami finanszírozása és a jellemzıen vállalkozók által foglalkoztatott szakdolgozói létszám miatt 3 nem kö nnyő meggyızni a képzésre jogosult felsıoktatási intézeteket a szervezésre. Természetesen mérlegelni e kell a cégvezetésnek, hogy a szaküzletben vagy a gyártásban dolgozó munkavállalóját tudja3e nélkülöz ni a megadott napokon. DE. Hangsúlyozzuk, a kötelezı továbbképzésen való részvételt nem lehet szabadon választott képzésekkel kiváltani! FIGYELEM!!! a jelentkezési lapokat nem a FESZ e#mai l címére, hanem a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címekre kell elküldeni 2014. október 3-ig.

           FELHÍVÁS - TÁJÉKOZTATÁS
             a Semmelweis Egyetem
Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság kötelezı szakmacsoportos továbbképzést szervez egé szségügyi szakdolgozók részére  2014.október 09-10-én
„A korszerő orvostechnikai eszközök szerepe a rehabilitációban”címmel.
A továbbképzés témakörei:

1.A segítı kapcsolat fogalma, jellemzıi, formái

 1.1 Az orvostechnikai eszközök szerepe a  rehabilitációban

 • A korszerő gyógyászati segédeszközök alkalmazása 
 • Az ellátást végzı feladatai és lehetıségei a rehabilitáció során
 • A megfelelı eszközök kiválasztásának szempontjai, a döntést motiváló tényezık, az együttmőködés szerepe az eszközök alkalmazásában

 1.2 A prevenció és rehabilitáció lehetıségei a gyógyászati segédeszközök segítségével

 • Szervezetünk kóros elváltozásainak korai felismerése korszerő diagnosztikai eszközök felhasználásával
 • Prediagnosztikai eszközök elméleti és gyakorlati bemutatása

 1.3 A mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmazható korszerő gyógyászati segédeszközök

 • Mozgásszervi rehabilitáció eszközös lehetıségei
 • Ortopédiai kórképek áttekintése
 • Különféle eszközök helye és szerepe a modern ortopédiában
 • Ortézis és protézis ellátás folyamatának megtervezése
 • A segédeszközökkel szemben támasztott minıségi igények és elvárások biztosításának lehetıségei
 • Az otézisek és protézisek készítésének modern eszközei

 1.4 A házi betegápolás keretében használt gyógyászati segédeszközök

 • A gyógyászati segédeszközök indikációja
 • Az alkalmazható terméke és használatuk bemutatása
                 A továbbképzés formája:
20 órás jelenléti képzés /15 + 5 óra reanimáció/
A továbbképzéssel érintett szakmacsoport megnevezése:

Rehabilitációs és életvezetést támogató szakmacsoporton belül:


15.8. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó (54)

15.9. Gyógyászati segédeszköz készítı

15.17. Ortopédiai cipész

15.18. Ortopédiai cipész (33)

15.19. Ortopédiai eszközkészítı (51)

15.20. Ortopédiai kötszerész és főzıkészítı

15.21. Ortopédiai kötszerész és főzıkészítı (33)

15.22. Ortopédiai kötszerész és főzıkészítı (51)

15.23. Ortopédiai mőszerész

15.24. Ortopédiai mőszerész (33)

15.25. Ortopédiai mőszerész (51)

15.26. Ortopédiai technikus (52)
A továbbképzés pontértéke:30 pont
A továbbképzés nyilvántartási száma:KTK#............................
Továbbképzés idıpontja:2014. október 09-10
A továbbképzés helyszíne:Semmelweis Egyetem ÁOK
I. sz. Sebészeti Klinika tanterme (1082 Budapest Üllıi u. 78.)
Továbbképzés költsége:államilag finanszírozott (egészségügyi szakdolgozók részére 5 év alatt egy kötelezı államilag finanszírozott továbbképzésre van lehetıség)
Jelentkezési határidı: 2014. október 03.
Jelentkezési lap: a Semmelweis Egyetem weboldaláról letölthetı http://semmelweis%egyetem.hu/hirek/events/ vagy http://semmelweis.hu/apolasvezetes/oktatas/tovabbkepzesek/kotelezo%szakmacsoportos%tovabbkepzesek%tervezett%idopontjai%2014%2015/a%korszeru%orvostechnikai%eszkozok%szerepe%a%rehabilitacioban%2014%10%09

Jelentkezés a továbbképzésekre:
a jelentkezési lapot a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük megküldeni, valamint a https://szaftex.gyemszi.hu
oldalon feljelentkezni a programra.
Információk: Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság
Telefon: 06 1 318 53 64

Copyright © 2016 - Minden jog fenntartva!