A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai az audiológiai ellátás során (SOTE) - Forgalmazók az Egészségért Szövetség
Kedves FESZ Tagvállalatok, GYSE gyártó, forgalmazó Kollégák!

Segédeszköz gyártó és forgalmazó tagvállalataink ké résére, a Forgalmazók az Egészségért Szövetségnek s ikerült elérnie, hogy a Semmelweis Egyetem idén megszervezz e Budapesten, a vállalkozások ANTSZ mőködési engedélyeihez elengedhetetlenül szükséges szakmákra a kötelezı továbbképzéseket.

A 63/20113es NEFMI rendelet (az egészségügyi szakdo lgozók továbbképzésének szabályairól) rendelkezései alapján a 20143évtıl lejáró (esetleg már lejárt) Mő ködési Nyilvántartási kártyákat csak a mellékelt, Kötelezı Szakmacsoportos Továbbképzés ek elvégzésének igazolása alapján lehet meghosszabbítani. Tekintettel arra, hogy a munkálta tói jelentések nyilvántartása 2014 január 13el átke rült az ANTSZ3hez, az ellenırzı hatóságnak naprakész nyilvá ntartása lesz a vállalkozások mőködéséhez szükséges személyi minimumfeltételek teljesülésérıl. A Kötelezı továbbképzésen való részvétel egy továbbképzési ci klusban egyszeri alkalommal ingyenes. FIGYELEM! Hallókészülék forgalmazó terület szakdolg ozóinál gyakori, hogy mindkét szakmacsoportra 3 gys e3 forgalmazó ÉS audiológiai asszisztens, klinikai el ektrofiziológiai asszisztens, hallásakusztikus rend elkeznek mőködési nyilvántartási kártyával. Az ı esetükben m indkét szakmacsoport kötelezı továbbképzésein ingyenes a részvétel! A kötelezı képzések 3 egyáltalán nem bıkező állami finanszírozása és a jellemzıen vállalkozók által foglalkoztatott szakdolgozói létszám miatt 3 nem kö nnyő meggyızni a képzésre jogosult felsıoktatási intézeteket a szervezésre. Természetesen mérlegelni e kell a cégvezetésnek, hogy a szaküzletben vagy a gyártásban dolgozó munkavállalóját tudja3e nélkülöz ni a megadott napokon. DE. Hangsúlyozzuk, a kötelezı továbbképzésen való részvételt nem lehet szabadon választott képzésekkel kiváltani! FIGYELEM!!! a jelentkezési lapokat nem a FESZ e#mai l címére, hanem a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címekre kell elküldeni 2014. november 7-ig.


FELHÍVÁS # TÁJÉKOZTATÁS
a Semmelweis Egyetem
Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság
kötelezı szakmacsoportos továbbképzést szervez egészségügyi szakdolgozók részére
2014. november 1314.
„A klinikai elektrofiziológiai asszisztensek, szakasszisztensek feladatai azaudiológiai ellátás során”címmel.

A továbbképzés témakörei:
 • Audiológiai vizsgálatok végzése, hagyományos szubjektív audiometriás eljárásokkal az életkori sajátosságok figyelembe vételével
 • Audiológiai vizsgálatok végzése hagyományos objektív audiometriás eljárásokkal az életkori sajátosságok figyelembe vételével
 • Nagyothallók rehabilitációja, hallókészülékkel ellátása
 • Hallókészülékek fajtái, gyógyászati segédeszköz ellátás
 • Altatásban végzett audiológiai vizsgálatok
 • Hangképzéses és beszédzavaros betegek vizsgálata, kezelése
 • Egyéni és csoportos hangterápia végzése a gyakorlatban
 • Újszülöttkori atokusztikus vizsgálatok, szőrés jelentısége újszülötteknél
 • Új technológiák bevezetése és alkalmazása az audiológiában
 • A kommunikáció jelentısége a halláskárosodott betegek ellátása során
 • Asszisztensek, szakasszisztensek szerepe a betegforgalommal, kódolással, finanszírozással és kontrollinggal összefüggı adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátásában 
A továbbképzés formája:
20 órás jelenléti képzés /15 + 5 óra reanimáció/
A továbbképzéssel érintett szakmacsoport megnevezése:
általános és eletrofiziológiai asszisztencia szakmacsoporton belül 
6.1. Audiológiai asszisztens
6.2. Audiológiai szakasszisztens (54)
6.6. Hallásakusztikus
6.7. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens (54)
6.8. Klinikai elektrofiziológiai szakasszisztens  
A továbbképzés pontértéke:30 pont
A továbbképzés nyilvántartási száma:KTK#
Továbbképzés idıpontja:2014. november 13#14.
A továbbképzés helyszíne:Semmelweis Egyetem ÁOK
FülOrrGégészeti és FejNyaksebészeti Klinika tanterme (1083 Budapest Szigony utca 36.)
Továbbképzés költsége:államilag finanszírozott (egészségügyi szakdolgozók részére 5 év alatt egy kötelezı államilag finanszírozott továbbképzésre van lehetıség) 
Jelentkezési határidı: 2014. november 07.
Jelentkezési lap: a Semmelweis Egyetem weboldaláról letölthetı  http://semmelweis%egyetem.hu/hirek/events/ vagy  http://semmelweis.hu/apolasvezetes/oktatas/tovabbkepzesek/kotelezo%szakmacsoportos%tovabbkepzesek%tervezett%idopontjai%2014%2015/a%korszeru%orvostechnikai%eszkozok%szerepe%a%rehabilitacioban%2014%10%09


Jelentkezés a továbbképzésekre:

a jelentkezési lapot a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük megküldeni, valamint a  https://szaftex.gyemszi.hu

oldalon feljelentkezni a programra.

Információk: Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság

Telefon: 06 1 318 53 64

Copyright © 2016 - Minden jog fenntartva!